privacy

Home / privacy

Scream To be Free, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scream To be Free verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam
- E-mailadres
- Woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ScreamToBeFree@webke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scream To be Free verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

--Je te informeren over aanstaande acties
- Om je lid te maken van onze groep
- Om op persoonlijke titel met je te kunnen communiceren
- Zodat je ons op een persoonlijke titel kunt informeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Scream To be Free neemt geen geautomatiseerde verwerkingen of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scream To be Free) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scream To be Free bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Naam / e-mailadres en woonplaats > Reden; zodat je lid kunt worden van onze groep en wij contact kunnen onderhouden > bewaartermijn is totdat je het lidmaatschap opzegt of als wij langer dan een half jaar geen contact meer hebben gehad.
wij delen geen enkele persoonlijke gegevens met derden! De gegevens die ons verstrekt worden zijn alleen voor gebruik voor communicatie tussen de leden en de groep onderling. Naar wens zullen deze gegevens van onze pc's verwijderd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Scream To be Free gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: AddThis Naam: Addthis.com

In Their Own Words

"AddThis is the world's largest social infrastructure and data platform. The company creates easy ways for users to share content and enjoy more personal experiences across the web while providing increased traffic, engagement and data for web publishers." (Formerly known as Clearspring Technologies.)

About Us:

http://www.addthis.com/about

Website:

http://www.addthis.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij allen je naam, mailadres en woonplaats bijhouden kun je door middel van een mail verzoeken dat wij deze gegevens aanpassen of verwijderen uit onze bestanden.
Je gegevens worden alleen gebruikt om contact te onderhouden en elkaar op de hoogte te brengen van aanstaande activiteiten/acties.
Dit om je lidmaatschap met onze groep te onderhouden.
Als je geen lid meer wilt zijn van onze groep dan verwijderen wij je gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scream To be Free neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ScreamToBeFree@webke.nl